Vrijwilligers aan het woord

Militairen die uitgezonden worden, doen vaak meer dan alleen beveiligen, vechten of patrouilleren. Zij proberen maar al te vaak een grotere bijdrage te leveren aan de lokale situatie die voor even ook hun eigen leefomgeving is. Zo heeft Henk Fonteyn, legerpredikant bij de landmacht, tijdens zijn werk in Kandahar ook goede doelen gesteund.

Lees hieronder meer over Henk Fonteyns support aan onder meer onze stichting in het boek Veteranen met een missie.

 John vertelt over zijn lessen in Kabul:

 

"Ik heb drie weken, 6 dagen per week, training gegeven aan docenten uit Kabul, Mazar-e-Sharif, Parwan, Kandahar en Sheberghan. Vrijdag was onze rustdag, de andere dagen stond iedereen weer vroeg klaar om zoveel mogelijk kennis tot zich te nemen. Daarnaast heb ik Vocational Education Schools in Kabul bezocht tijdens de toetsperiode. Dit als een soort (inspectie)-toezicht vanuit TVET (Technical Vocational Education Training) over de af te nemen examens en toetsen. Deze training is het overkoepelend orgaan van alle beroepsopleidingen in geheel Afghanistan. Ik ben actief betrokken geweest bij het opstarten van de workshop voor onderwijsleerplannen en curricula die TVET heeft georganiseerd. Leuke bijkomstigheid is dat je veel extra dingen doet naast het officiële werk. Zo gaf ik elke ochtend conversatieles Engels aan een medewerkster van TVET.‘

 

Onderwijssituatie en veiligheid in Afghanistan

‘Er moet nog steeds heel veel gebeuren voor en in het beroepsonderwijs. De docenten geven met minimale middelen les waar ik veel respect voor heb. Niet alleen docenten maar ook studenten moeten afzien; ik heb studentenverblijven bezocht waar de wind dwars doorheen waait. Zo’n 600 studenten van de Russische school Automechanici leven in flatgebouwen waar volledige zijmuren en ramen ontbreken. Ze leven zonder water, omdat de waterpomp niet functioneerde. Daar ben ik echt van geschrokken."

 Fatma vertelt:

"Naast de literacy school hebben we ook een embroidery school, waar vrouwen leren borduren in 31 verschillende soorten steken. Zij worden maandelijks betaald door onze stichting [Turquoise Mountain Foundation]. De producten die zij dan maken worden dan in Londen verkocht en het geld wordt weer geinvesteerd in een wijk in Kabul" [lees verder in Fatma's weblog]
   
      

Voordat Fatma vertrok naar Kabul heeft de jongerenzender TMF haar gevolgd in haar voorbereidingen.

Fatma werkt bij Turquoise Mountain Foundation. Deze stichting is opgezet door historicus Rory Stewart (schrijver van het boek Tussenstations) Doel van de stichting is het cultureel erfgoed van Afghanistan te behouden. De stichting leidt jonge Afghanen op in typische Afghaanse ambachten als houtsnijden, keramische vormgeving en kalligrafie.

print versie