Actueel nieuws van SchoolSupport4Afghanistan

 Project Mazar- e –Sharif

26 november 2014
In de herfstvakantie van 2012 is John naar Mazar – e – Sharif geweest om zijn Duitse vriend Harald te helpen met een onderwijs project. Harald werkt voor de Duitse stichting ABU welke vele projecten in Afghanistan uitvoert. Het project van ABU heet: “Vocationalization of Secondary Schools Basic Program for Afghanistan”. Het project omvat 10 associations in Mazar-e-Sharif. Deze associations bevinden zich in verschillende districten van de stad en functioneren als een soort wijkcentra waar in verschillende vormen na de schooltijd van de reguliere onderwijsinstellingen allerlei lessen worden aangeboden.

Het niveau van deze associations is van Grade 7-8 en 9 en het omvat basic skills. Met deze skills moet het mogelijk worden gemaakt dat de jongens en meisjes kunnen doorstromen naar Grade 10-11 en 12. Enkele skills zijn: tapijt weven; kleding maken(met de hand en met een naaimachine); Engelse lessen; biologie; computer gebruik en technische vakken.

De vraag van ABU aan Schoolsupport was om equipment te leveren en praktische technische trainingen te verzorgen voor deze lokale centers, omdat dit niet in het project van ABU is opgenomen. In Mazar bezocht John diverse huiskamer schooltjes samen met Kubra die voor Harald werkte. Bij terugkomst in Nederland en na overleg heeft Schoolsupport een donatie overgemaakt via Harald om deze kleine schooltjes te helpen.

Afgelopen Juli 2014 ging Liza naar Mazar en op verzoek van Schoolsupport heeft zij een donatie meegenomen. In Mazar heeft Liza met Kubra contact opgenomen, om deze donatie in te zetten voor een huiskamerschooltje.In overleg met Liza heeft Kubra er naaimachines voor gekocht, zodat men er vrouwen mee kan opleiden om zelf kleding te kunnen maken om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.

 

 S4A in uitzending Hart van Nederland

24 september 2014
In Hart van Nederland van 15 september was er aandacht voor de Twitterveiling van Jessica de Kock, de echtgenote van een uitgezonden Luchtmachtmilitair en voor Schoolsupport4Afghanistan.

John Langerak vertelt in deze aflevering over het werk van Schoolsupport4Afghanistan. Mede dankzij de Twitterveilig kon S4A machines kopen en een school inrichten. Hierdoor is het aantal studenten inmiddels van 1200 naar 4000 gegroeid!

Bekijk hier de aflevering (vanaf de 15e minuut)

 Maidan Wardak Provincie

01 december 2013
Afgelopen oktober 2013 , ben ik (John Langerak) naar Afghanistan afgereisd om onze projecten van 2009 en 2012 te bezoeken en te evalueren. Onze projectschool van 2009 draaide zeer goed , omdat men van 1200 naar 4000 studenten is gegroeid. Onze ander projectschool van 2012 heeft het predicaat gekregen van de best ingerichte school van Afghanistan. U kunt begrijpen dat we daar apetrots op zijn.

Verder ben ik door TVET en het Ministerie van Kabul ,gevraagd om een nieuw technisch project buiten Kabul te starten. Daarom ben ik met de heer Delawar (van TVET )naar Maidan Wardak Provincie gegaan (een paar uur reizen buiten Kabul) om over het project te spreken met de plaatselijke mensen in de school.

Er ligt een heel mooi school gebouw tegen een heuvel in Maidan, echter het is helemaal leeg en dus een mooie kans voor onze stichting om hier een mooie Technische School als project neer te zetten. De school heeft helemaal niets, waardoor het moeilijk is om lessen te verzorgen en de studenten uit de streek weggaan. Dit laatste geeft dan ook financiële problemen voor zowel de ouders als voor de studenten ten aanzien van reizen en het verblijf in een studenten verblijf in Kabul.

Op dit verzoek willen we graag ingaan en gehoor geven om hier een project invulling aan te geven.
Maar daar hebben we financiële steun voor nodig van u , donateurs en vrienden die ons een warm hart toe dragen. Omdat dit de leefbaarheid van de omgeving doet toenemen en we ook kennis naar de provincies willen brengen, zodat afgestudeerde studenten hun eigen leven kunnen opbouwen.

Wij geloven dat goed onderwijs ook de sleutel is voor stabiliteit en vrede in Afghanistan.
Als u ons wilt steunen kan dit op Bankrek. nr. 48 98 93 457 t.n.v. Schoolsupport4afghanistan.

 Onderscheiding voor bijdrage Afghanistanmissie

24 augustus 2012 | 16:22
De Afghaanse honorair consul Ehsan Turabaz is gisteravond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding is hem toegekend voor zijn enorme inzet bij het verbeteren van de verstandhouding en het versterken van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en met name Afghanistan. Hij deed dit onder meer tijdens de Nederlandse missie in de provincie Uruzgan.

“Ik heb de vorige Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, een Afghaanse onderscheiding mogen overhandigen en ben dan ook ontzettend vereerd er nu zelf een te mogen ontvangen”, aldus Turabaz. Om van Afghanistan een vreedzaam en welvarend land maken, zijn grote streven, probeerde hij na het begin van de missie in Uruzgan (2006-2010) het bedrijfsleven te interesseren voor investeringen in Afghanistan. “Waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten", is dan ook het devies van Turabaz. Zijn specialiteit, het koppelen van de juiste mensen, was daarbij cruciaal in een maatschappij gebaseerd op (stammen)connecties.

Wederopbouw
Op uitnodiging van de rasdiplomaat reisden in 2007 onder anderen Dick Berlijn, destijds Commandant der Strijdkrachten, voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO/NCW naar Afghanistan. Het leidde tot oprichting van de Werkgroep Economische Wederopbouw Afghanistan, die Nederlandse projecten op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, irrigatie en energie coördineerde en subsidieerde.

Aan de basis
Turabaz: “Alles wat wij bereikt hebben, hebben we te danken aan Defensie, Buitenlandse Zaken en het gehanteerde 3D-beleid (defense, development, diplomacy). De allereerste handelsmissie naar Afghanistan, maakte ik samen met een reserveofficier van IDEA (Intergrated Development of Entrepreneurial Activities), het Defensie opbouwinitiatief van reservisten uit het bedrijfsleven. Defensie had alles gefaciliteerd en staat echt aan de basis van alles. Ook het werk van de Provinciale Reconstructie Teams, kleinschalige handelsprojecten onder leiding van Defensie, was fantastisch.”

Ikea
De onderscheiding werd Turabaz overhandigd door burgemeester Jozias van Aartsen bij het Haagse Instituut Clingendael, waar hij eind jaren ’80 2 postdoctorale opleidingen afrondde. Ehsan Turabaz belandde in 1980 in Nederland na zijn vlucht voor de binnenvallende Russen uit geboorteland Afghanistan. Zijn opleiding aan de universiteit van Kabul zette hij voort aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden. Hij studeerde af in politieke wetenschappen en internationale relaties. Op dit moment is hij werkzaam als manager bij Ikea Systems in Delft.

 

S4A doet mee met NRC Charity Awards

Beste bezoekers, stem op ons: http://www.nrccharityawards.nl/inzendingen/school-support-4-afghanistan/#.UBpby3Av3LY ! S4A is in de race om NRC Charity Awards te winnen. Bij voorbaat dank.

Een mooi project dankzij Impulsis

Impulsis heeft het financieel mogelijk gemaakt om een mooi project in Afghanistan op te zetten. In de onderstaande tekst beschrijft de organisatie hoe het precies in zijn werk is gegaan. Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage!

"In deze aanvraag gaat het primair om bijscholen van leraren aan het Auto Mechanical
Institute in Kabul en leraren en directies van 50 beroepsopleidingen over heel
Afghanistan, verbonden aan het TVET. Van het Auto Mechanical Institute waar bijvoorbeeld
automonteurs worden opgeleid zijn in de oorlog leermiddelen, apparatuur en studenten-
en leraren verblijven verwoest. Het gaat in dit project ook om verbeteringen op dit terrein.
Ondanks de slechte huisvesting zijn er 800 enthousiaste studenten, waaronder 100 jonge
vrouwen, uit alle delen van het land, ongeacht etnische achtergrond. De opleiding is dus ook
open voor vrouwen, zo ook de docentenposities. De training, in de vorm van her-, bij-, en na-
scholing van docenten gebeurt met Nederlandse leraren, waaronder nieuwe Nederlanders, die
in die periode ook tolken. In dit project gaat het verder om de installatie van nieuwe machines
en modern lesmateriaal voor practica. Ook gebouw, sanitair en studentenverblijven zullen
hersteld worden, maar de focus van de Impulsis inbreng richt zich op kennisoverdracht,
kennisopbouw.

Schoolsupport4afghanistan is sinds 2006 officieel een stichting. Maar al vanaf
2003 is er, middels steun van kerkinactie, een workshop technisch vakonderwijs gegeven
in Jalalabad. Nog steeds steunen protestantse gemeentes S4A doorlopend. S4A werkt
samen met ministeries in Den Haag en in Kabul, met UNESCO, de stichting Friends of
Afghanistan en met middelbare en technische scholen in Afghanistan en Nederland. Zo
ontstaat er een genuanceerder beeld ten aanzien van Afghanistan en haar cultuur. Haar partner
in Afghanistan is het Technical Vocational Education Training, dat valt onder het
ministerie van onderwijs in Kabul. Uit onderzoek bij afgestudeerden blijkt dat de inzet
van S4A ook bijdraagt aan een versterking van de civiele maatschappij. Ook komt er een
oriëntatie op werkmogelijkheden en het starten van een eigen bedrijf. Nederlandse leraren
van het ROC en onderwijsassistenten verzorgen de training."

Project Kabul Auto Mechanical Institut

In december 2011 hebben onze bestuursleden John en Mehrab Kabul bezocht. Dit om een project af te ronden waar we al heel lang mee bezig zijn geweest. Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Blij met de Nederlandse militairen

S4A is erg blij met de hulp van de Nederlandse militairen. Zij helpen mee met het verspreiden van schoolspullen zoals schriften, pennen, speelklei, bellenblaas, stickers etc. Het is voor de militairen een uitdaging om ons hierbij te helpen i.v.m. strikte veiligheidsmaatregelen. We zijn ze erg dankbaar dat ze zich toch voor ons en de Afghaanse leerlingen inzetten.   (foto’s volgen)

Filmpje over onze projecten

Klik hier om een kort filmpje te bekijken waarin te zien is hoe SchoolSupport4Afghanistan haar bijdrage levert aan technisch beroepsonderwijs in Afghanistan. Het filmpje is een samenvatting van een video over het project in Kabul in het voorjaar en de zomer 2010. Het is belangeloos gemaakt door Frans Kamp en zijn team van Helix Learning in Terneuzen, waarvoor grote dank!

Interview met Jessica de Kok

Jessica de Kok, ook bekend onder haar schrijversnaam Kaat Mossel, heeft vorig jaar een geweldig project opgestart dat ons als SchoolSupport4Afghanistan vele euro’s heeft opgeleverd. Het is dus hoog tijd om Jessica in het zonnetje te zetten en iets meer over haar te weten te komen. Lees hier het interview dat Zarlasht van S4A onlangs met Jessica heeft gehad.

Project 2011

Schoolsupport is momenteel druk bezig om machines en containers te verzamelen zodat deze, onder begeleiding van John en Mehrab, in zomer 2011 naar Afghanistan gebracht kunnen worden. Deze machines zullen op technische scholen in Afghanistan geplaatst worden

 

Interview in Zeeuwse krant over promotiefilm S4A

Schoolsupport wil voor de tweede keer een korte promotiefilm maken over haar werk in Afghanistan. De doelgroep is natuurlijk de groep donateurs, maar ook alle anderen die willen zien wat S4A doet op het gebied van onderwijs. Nu heeft Helix Learning, een video productiebedrijf in Terneuzen, afgelopen voorjaar aangeboden deze promotiefilm geheel belangeloos en samen met leerlingen van het ROC Westerschelde samen te stellen. S4A is hier zeer verheugd over en verwacht eind 2010 de film te mogen ontvangen. De Zeeuwse krant ZieZeeland heeft onze twee bestuursleden Mehrab en John over de film en over hun werk in Kabul geïnterviewd. Lees hier meer over de promotiefilm en de werkzaamheden van John en Mehrab.

S4A op de Millenniummarkt in Terneuzen

In Terneuzen vond afgelopen zomer wederom een Millenniummarkt plaats waar ook SchoolSupport4Afghanistan een stand had. S4A en de gemeente Terneuzen hebben een goede band opgebouwd de laatste jaren, mede ook omdat zij onze projecten in het verleden financieel heeft gesteund.  Hieronder een impressie van S4A op de markt.

   

Training van docenten in Kabul

 

Afgelopen zomer heeft voorzitter John Langerak weer een bezoek gebracht aan de grootste technische school in Kabul om enkele weken training te geven aan zijn collega-docenten. Hieronder kunt u enkele impressies zien van zijn trainingen en ontmoeten:

 

 

Klik hier om meer te lezen en foto’s te bekijken van Johns verblijf in Kabul, zomer 2010

 

Gebruik van computers in Ghazni

 

In de zomer van 2008 hebben wij computers ontvangen van een lagere school in Nederland die wij vervolgens hebben getransporteerd naar een school in Ghazni. Dit is een relatief grote stad ten zuidwesten van Kabul. Een contactpersoon van onze stichting heeft nu zo’n anderhalf jaar later foto’s gemaakt en deze doorgestuurd om ons te laten zien hoe de jonge en oudere leerlingen – in dikke jassen – met de computers werken.

 

 

 

Webmaster gezocht voor deze website

 

Op korte termijn zoeken wij een deskundige persoon die deze website kan en wil onderhouden. Je moet standby kunnen staan als er zich technische storingen voordoen of wijzigingen moeten worden doorgevoerd. 

 

Functievereisten

– kennis en ervaring met de open source CMS-software Drupal

– makkelijk bereikbaar via telefoon of e-mail

– mee kunnen en willen denken over de inrichting van deze website om eventuele vernieuwingen door te kunnen voeren. 

 

Enkele vrijwilligers van SchoolSupport vullen de site regelmatig met teksten en beeldmateriaal (content). Zij zullen soms vragen hebben over aanpassingen in de structuur of over het CMS zelf. Dit komt gemiddeld een keer per maand voor. Ook kan het bestuur van S4A je vragen om – wanneer nodig – bij vergaderingen aanwezig te zijn.

 

Interesse?

Heb je interesse om onze stichting te helpen met haar website, stuur dan een mail met je motivatie naar: info@schoolsupport4afghanistan.org. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

Korte video van inrichting nieuwe lokalen op AIT in Kabul

 

Klik deze link http://s4a.mambapoint.tv/ aan om een korte compilatie te zien van het vele werk dat is verricht op de technische hogeschool AIT (Sanawi) in Kabul. In vijf weken tijd hebben John Langerak en Mehrab Fijzi samen met vele Afghaanse studenten en docenten nieuwe machines geïnstalleerd in twee leslokalen. Ook hebben de docenten de laatste week een uitgebreide training gehad van John. Nu kunnen de Afghanen zelf vanuit een moderne lesomgeving honderden nieuwe studenten opleiden. 

 

Hoe besteedt SchoolSupport uw geld?

 

Klik hier om een 5-minuten durende video te bekijken waarin u kunt zien hoe SchoolSupport vorig jaar een computerproject op twee lagere scholen in Ghazni en Kabul heeft gesteund.

Vrijwilligers gezocht

Bent u bijzonder geïnteresseerd in onderwijs in Afghanistan en wilt u helpen met de opbouw ervan vanuit Nederland of Afghanistan? Bent u ook van mening dat opbouw altijd in samenwerking gaat met de docenten op Afghaanse scholen? En vindt u ook dat een stichting als SchoolSupport moet streven naar uiteindelijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Afghaanse docenten en directeuren, zodat zij zelf hun eigen onderwijs verder kunnen inrichten? Dan bent u wellicht de juiste persoon om ons te helpen als vrijwilliger. Stuur uw motivatie naar: info@schoolsupport4afghanistan.org

Download hier onze brochure