Auto-Mechanici Instituut in Kabul. Looptijd van het project: 2010 tot 2012

Hieronder leest u het verslag dat John en Mehrab van hun reis en het project hebben gemaakt.

 

1. De start van dit project vindt zijn oorsprong in augustus 2010:
In een gesprek met de toenmalige Deputy Minister Sarwar Azizi , John Langerak en in het bijzijn van Anneloes Viveen van de Nederlandse Ambassade in Kabul , werd er aan SchoolSupport4Afghanistan steun gevraagd voor deze specifieke school. Sarwar Azizi , nam John mee voor een bezoek aan zijn oude school en vroeg of wij van SchoolSupport4Afghanistan (S4A) hier hulp aan konden bieden. De school Kabul-Auto-Mechanici- Institute is een van oorsprong Russisch technische school, welke aan de rand van Kabul in de vuurlinie van de gevechten lag welke rond de stad hebben plaats gevonden. De wijk waar de school ligt heet Sarak-e Now , Chelseton, Kabul.

 

De oorspronkelijke opzet van de school was bijzonder mooi, zowel het gebouw als de ligging aan de rand van de stad zoals deze ruim zijn opgezet. Goed geoutilleerde werkplaatsen, sporthal, zwembad, mooie kantine en studenten en docenten woonruimtes op een beveiligd terrein.

 

Bij het Ministerie van Onderwijs in Kabul, zijn er verschillende plannen geweest wat men met het gebouw wilde. Echter eind 2010 heeft men toch besloten om de school zijn oorspronkelijke functie terug te geven, namelijk het verzorgen van technisch onderwijs. Het gebouw heeft heel erg geleden onder de beschietingen en daardoor kunnen niet alle lokalen voor lesdoeleinden worden gebruikt.

 

2. Start van ons Project:
Tijdens het bezoek met Sarwar Azizi kreeg John een rondleiding door het gebouw van Kabul- Auto- Mechanici-Institute en hebben de aanwezige docenten en de directeur aangegeven waar men dringend behoefte aan heeft om volwaardig technisch onderwijs te kunnen geven.  De afdelingen waren Metal Works, Auto Motive en Electrical Department .
Namens S4A heeft John toen aangegeven dat hij hier zijn best voor zou trachten te doen.
Thuis gekomen van Afghanistan in augustus 2010, zijn we met de vraag en deze gegevens als S4A aan de slag gegaan om zowel de benodigde gelden via donateurs en fondsen werving als de benodigde machines te reserveren voor dit project.

 

3. Genomen acties en afspraken:
Op 19 april is er melding van gemaakt dat de containers klaar stonden voor vertrek naar de haven. Op 24 april 2011 werden de containers naar Rotterdam vervoerd, om vervolgens naar Karachi te worden verscheept. Van onze transporteur kregen we bericht op 29 april dat de vermoedelijke aankomst datum 19 mei 2011 zou zijn. Hierop hebben we het Ministerie in Kabul ingelicht om alvast actie te nemen ten aanzien van de ontvangst van de containers. Zodat men stappen kon ondernemen voor bij de grensovergang Torkham (Pakistan-Afghanistan).

 

Op 20 juni kwam er een delegatie bestaande uit de Deputy Minister Asif Nang met 3 mensen uit Kabul naar Nederland. John heeft hen enkele dagen namens Universiteit van Wageningen begeleid. In de gevoerde gesprekken werd door deze delegatie toegezegd dat de containers er zouden zijn als Mehrab Fijzi en John naar Kabul zouden komen in juli 2011. Men zou daar bij terug keer aan gaan werken, zodat we konden starten bij aankomst!


In de veronderstelling dat de containers er of zouden zijn ofwel direct na onze aankomst er zouden zijn , zijn we op 6 juli 2011 vertrokken. Echter bij aankomst bleek dit niet zo te zijn, en na enige informatie ingewonnen te hebben bleken onze containers helaas nog steeds in Karachi in de haven te staan met een vooruitzicht dat dit nog wel even zou gaan duren!

Na overleg op het Ministerie van Onderwijs, Ambassades , TVET en onze adviseur in Kabul hebben we een besluit moeten nemen om op 17 juli 2011 terug naar Nederland te reizen.

In afwachting van onze retour tickets, hebben we actie ondernomen om al een en ander voor te laten bereiden door de directie en docenten van de school:

·       in overleg met de directie en docenten hebben we twee geschikte lokalen aangewezen;

·       de muren en de plafonds van deze lokalen laten egaliseren en schilderen;

·       de vloeren worden geëgaliseerd en obstakels worden weggehakt;

·       opdracht gegeven om twee kozijnen en goede deuren te laten maken voor beide lokalen;

·       verder zou er een ruimte worden ingericht wat als magazijn kan dienen , voor materiaal enz.

We zouden wachten totdat de containers bij de school in Kabul aankomen , om vervolgens mogelijk in de Kerstvakantie terug te keren om ons project trachten af te ronden met behulp van de docenten en studenten in onze project school Kabul- Auto-Mechanici-Institute.

 

4. Onze bijgestelde plannen en problemen:
Echter er rezen wat problemen in de haven van Karachi , waar onze containers niet door mochten voor verder transport! Op 15 augustus 2011 kregen we plotseling twee rekeningen vanuit Karachi om een flink bedrag te betalen, omdat men de containers had opgehouden in de haven en er wat politieke problemen waren tussen Pakistan en Afghanistan ! Na overleg met onze transporteur hebben we er uiteindelijk een moeten betalen , omdat we anders nog meer problemen zouden krijgen om onze containers in Afghanistan te krijgen. Na betaling kwamen op 13 oktober 2011 onze containers bij de grenspost Torkham aan, om vervolgens op 16 oktober 2011 bij onze project school in Kabul aan te komen.

Toen de containers bij Kabul-Auto-Mechanical-Institute aankwamen kreeg S4A de vraag vanuit de school, om zo snel als mogelijk naar Kabul te komen en om de containers zelf te komen openen.

 

De eerste mogelijkheid om te gaan was de Kerstvakantie, zodat we dat dan ook besloten om te doen. Mehrab en John zijn op Kerstavond 24 december 2011 naar Kabul vertrokken om in de komende 3 weken samen met de docenten dit onderwijs project vorm te kunnen geven.

Op dinsdag 10 januari 2012 hebben we een officiële opening gehad van de lokalen door de Deputy Minister Asif Nang ,verschillende mensen van TVET, directies en docenten van andere scholen en vele andere genodigden. Ook heeft de Afghaanse televisie opnames gemaakt , die s ‘avonds werden uitgezonden. Op 12 januari 2012 zijn we s ‘avonds met een goed gevoel terug aangekomen op Schiphol.

 

5. Schade en vermissing bij opening van de containers:
Bij opening van de containers, bleek dat alle machines en equipement uit de containers zijn gehaald in de haven van Karachi. Om dit te kunnen doen had men alle steun balken en houten vloertjes uit beide containers volledig weggehaald.

Men had de machines zonder steun balken enz. terug in de containers gezet en de losse spullen zoals tekentafels enz. boven op de machines gegooid, met alle beschadigingen van dien. Verder zijn er ook diverse spullen verdwenen, zoals gereedschappen en soms zelfs toebehoren van machines!

 

6. Wat hebben we tot nu toe gedaan:
– Bij aankomst op school hebben we nog openstaande rekeningen betaald (van juli 2011) welke door de school zijn voorgeschoten om voor dit project de lokalen op te knappen, zodat de machines er direct in kunnen worden geplaatst.


John (links, met blauwe kraag) is bij de opening van de gerenoveerde lokalen, door de staatssecretaris verricht in januari 2012.