Kennisoverdracht door SchoolSupport in Kabul

Voorzitter van SchoolSupport, John Langerak is afgelopen zomer weer in Afghanistan geweest. Zes weken verbleef hij in Kabul waar hij les heeft gegeven aan 28 Afghaanse docenten. John was in de Afghaanse hoofdstad op verzoek van het Afghaanse Ministerie van Onderwijs.

Materialen voor Afghaanse scholen

‘Met hulp van de twee Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap kon ik met een militaire vlucht meereizen vanaf Eindhoven.Naast m’n eigen koffer heb ik technische boeken, materialen, werkstukken, posters en een goed gevulde gereedschapskist meegenomen. Met hulp van de heer Ghiasy, een Nederlandse Afghaan, had ik enkele maanden geleden 83 computers, schoolspullen en gereedschap in een container naar Kabul gestuurd. Net toen ik in Kabul aankwam, arriveerde de container ook. Dat was geweldig, want zo kon ik er op toezien dat alle spullen op de juiste plek zouden komen. Met geld van onze stichting heb ik in de plaatselijke bazaars aanvullende gereedschappen gekocht voor dezelfde scholen. Op de school (Maktab) Mechanici, waar ik cursussen gaf, heb ik meegeholpen met het herstellen van de nog repareerbare machines.’

Training aan docenten

‘Ik heb drie weken, 6 dagen per week, training gegeven aan docenten uit Kabul, Mazar-e-Sharif, Parwan, Kandahar en Sheberghan. Vrijdag was onze rustdag, de andere dagen stond iedereen weer vroeg in de ochtend klaar om zoveel mogelijk kennis tot zich te nemen. Daarnaast heb ik Vocational Education Schools in Kabul bezocht tijdens de toetsperiode. Dit als een soort (inspectie)-toezicht vanuit TVET (Technical Vocational Education Training) over de af te nemen examens en toetsen. Deze training is het overkoepelend orgaan van alle beroepsopleidingen in geheel Afghanistan. Ik ben actief betrokken geweest bij het opstarten van de workshop voor onderwijsleerplannen en curricula die TVET heeft georganiseerd. Leuke bijkomstigheid is dat je veel extra dingen doet naast het officiële werk. Zo gaf ik elke ochtend conversatieles Engels aan een medewerkster van TVET.‘

Onderwijssituatie en veiligheid in Afghanistan

‘Er moet nog steeds heel veel gebeuren voor en in het beroepsonderwijs. De docenten geven met minimale middelen les waar ik veel respect voor heb. Niet alleen docenten maar ook studenten moeten afzien; ik heb studentenverblijven bezocht waar de wind dwars doorheen waait. Zo’n 600 studenten van de Russische school Automechanici leven in flatgebouwen waar volledige zijmuren en ramen ontbreken. Ze leven zonder water, omdat de waterpomp niet functioneerde. Daar ben ik echt van geschrokken.’

John wilde ook deze zomer naar onze partnerschool in Ghazni en Jalalabad, maar net als in de zomer van 2006 kon hij helaas niet gaan vanwege de nog steeds verslechterde veiligheidssituatie.

De overige activiteiten van John namens SchoolSupport ( juni-augustus 2007):

  • Interview afgenomen van Masha, een leerling die een opleiding volgt in techniek.
  • Interview afgenomen van een docent die de workshop volgde. Hij was als 16 jarige zijn been kwijtgeraakt doordat hij op een mijn had getrapt.
  • De vanuit Nederland meegestuurde 83 computers uitgeladen. Van deze computers zijn er 32 in totaal in orde gemaakt. Van deze staan er 22 in een school in Ghazni en 10 in een lagere school in Kabul West. De ruim 40 andere computers staan opgeslagen in Kabul, omdat daar nog monitoren voor moeten worden geregeld.
  • Voor de fietsenwinkel van de heer Ghiasy in Duralaman een prototype bakfiets ter plekke ontwikkeld. Ghiasy ontwikkelt bakfiets verder en verkoopt deze in Kabul (zie bij Projecten).
  • Actief deelgenomen aan de discussie ten behoeve van curricula-ontwikkeling.
  • Een Engels manuscript (wat een lesboek moet worden) doorgewerkt op tekstuele fouten voor het Ministerie van Onderwijs te Kabul.
  • Een gesprek gevoerd op Deutsche Entwicklungs Dienst (DED) in Kabul met Bettina Otte en Eberhard Riebel in verband met mijn expertise voor inrichting van de technische school door Duitsland.
  • Technische boeken, catalogi, sheets, enz. in de bibliotheek geplaatst van Mechanici.
  • Meegebrachte technische posters aan de cursisten van de workshop meegegeven voor het onderwijs op hun eigen school.
  • Materiaal, complete werkstukken en werkplaatsdictaten meegebracht ten behoeve van de workshop aan docenten en eigen werk op de diverse scholen.