Uw steun telt!

Elke financiële bijdrage zal SchoolSupport4Afghanistan direct inzetten in haar werk om scholen in Afghanistan beter te laten functioneren.

Voor een veilig Afghanistan is het noodzakelijk het educatieve systeem van Afghanistan wederop te bouwen. SchoolSupport4Afghanistan zet zich sinds 2000 actief in om dit doel te bereiken. Door de korte lijnen tussen de leden van onze organisatie en verschillende scholen in Afghanistan is het mogelijk om donaties en wervingsgeld direct op de plaats van bestemming te krijgen. Met uw geld kopen SchoolSupport4Afghanistan-leden zoveel mogelijk benodigdheden op de lokale markten of in de plaatselijke bazaars. Ook wordt het geld gebruikt om lessen aan Afghaanse docenten te verzorgen. Op deze manier komt uw donatie op de plek waar het hard nodig is.

We hebben veel plannen en aanvragen voor projecten in verschillende provincies van Afghanistan. Steun ons om de Afghaanse kinderen, middelbare schoolleerlingen en volwassen studenten te helpen door hen middelen en kennis te bieden en hen op die manier een stap op weg te helpen richting een veilige toekomst. Laat deze generatie niet weer verloren gaan door oorlog en steun ons.

U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL 58 ABNA 0 48 98 93 457 ten name van Stichting SchoolSupport4Afghanistan, Zuiddorpe, o.v.v. Donatie aan Afghaans onderwijs.

Wij zijn sinds 2008 ook een stichting met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat de donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Het ANBI en fiscaal nummer is 8111 48 804.

SchoolSupport4Afghanistan wil u alvast hartelijk danken voor uw steun!